17 Ekim

2018

Doğum sebep olur ve doğum üç ayrı kısma ayrılır. İlk kısım serviksin iyice genişleyip açılarak bebeğin uterustan çıkıp, vajinadan geçerek doğmasını sağlamasıdır, ikinci kısım, bebeğin doğmasıdır ve üçüncü kısım, plasentanın uterustan aut atılmasıdır. Burada her kısmı kafi ayrıntılarla ele alacağız. Doğum başladığında serviks uzayıp genişlemeye başlar. Bu hareket, ritmik adalemeler ve gevşemelerle gerçekleşir. Uterus her kasılmasında, serviks gevşer ve bu her gevşeme serviksin biraz henüz genişleyip açılmasını sağlar. Uterus kaslarının oldukça kalın ve güçlü olması, serviksin genişlemesi ve açılması için epey uzun bir saate gereksinim gösterilmesini mecburî kılar. Serviksin açılması için yirmi dört zamana kadar bir saate gereksinim olabilir, fakat bu bayanın yirmi dört saat içerisinde daima efkâr çekeceği manasına gelmez. Çünkü uterus kasılmaları başlangıçta pek güçlü değildir ve epey aralıklıdır. Çoğunlukla başlangıçta her kasılma arasında yirmi dakika veyahut yarım saat ara bulunmaktadır ve iki kasılma arasında anne tamamı ile rahattır. Zaman geliştikçe ve serviks giderek genişleyip açılmaya başlayınca, uterus kasılmaları henüz sıklaşır ve güçlü gerçekleşir. Uterusun kasılmalarında bebek daima servikse doğru itilir ve serviksin genişleyip açılmasının en devasa sebebi bebeğin başının servikse yaptığı basınçtır. Serviks iyice açıldıktan ardından doğumun ikinci kısmı başlar.

Doğum Nasıl Olur ve Evreleri

Doğum sebep olur ilk kısım sırasının bir döneminde bebeğin içerisinde yüzdüğü sıvı kesesi korion patlar ve sıvının bir bölümü vajinaya akar. Kesenin patlamasıyla birlikte bebeğin başı tam serviksin ağandadır ve bundan dolayı adalemeler henüz sıklaşır ve kuvvetlenir. Birinci bölümün nihayetinde ve ikinci bölümün başında adalemeler öylesine sıklaşır ve kuvvetlenir ki, anne bebeği vücudundan atmak için devasa gayret harcar. Anne nefes almasını sebep önleyemezse, bebeğin doğumunu da bundan sonra önleyemez! Bebeğin itilmesi zor ve sabır isteyen bir iştir, fakat bebeğin her itilişi anneye yardımcıdır, zira her itilmede bebek kanalda biraz henüz yol alır. Doğum sonrası cinsel bakım ürünleri kullanmak zararlı mı? Bu kısım birkaç dakika sürebileceği gibi uzayabilir de, zira her bayanın doğum müddeti farklıdır. Bebeğin başı nihayetinde annenin dışında belirir ve güçlü nihai bir itişle bebeğin başı bundan sonra doğmuştur. Anne kısa bir müddet için rahatlar, ardından ikinci güçlü bir itilişle bebek tamamı ile dünyaya gelir. Bu lâhza bir anne için en neşeli bir andır. Anne bundan sonra rahatlamış, ferahlamıştır ve bebek sahibi olmanın sevinci içindedir. Çoğu sefer, ebenin veyahut hekimin yardımı ile kafasını kaldırıp, göbek kordonu hâlâ uterustaki plasentaya bağımlı olan bebeğini görür. Doktor veyahut ebe, bebek kordonunu, bebeğin göbeğinden dört parmak kadar mesafede, pensle sıkıştırıp keser, ardından bir düğüm atarak bağlar. Bu prosedür annenin canını hiç yakmaz, zira kordonda tekilce kan damarları bulunmaktadır, içerisinde sinir yer almaz. Bebeğin doğumundan defa kısa bir müddet ardından, annenin kolay bir çabasıyla plasenta da aut atılır. Çoğu sefer, yeni doğan bebek pek güzel değildir. Bebeğin derisi verniks adı verilen balmumu bir yağla kaplıdır. Bu yağ tabakası, bebeğin vücudunu büyümesi esnasında içerisinde yüzdüğü sıvının etkilerinden korur. Bebeğin derisi üstünde bazen kan dahi olabilir, fakat bunların hiç birisi ehemmiyetli değildir.

Doğum Sebep Olur ve Bebeğin Dünyaya Gelişi

Doğum sebep olur ve ardından bebek birkaç saat dinlenir, her şeyinin normal olup bulunmadığı muayene edilir, ondan ardından da annesine verilir. Anne bebeğini derhal emzirerek besler. Emzirme, anne ile bebek arasında hiç bir vakit kopmayacak kadar güçlü bir bağın kurulmasına yardım eder. Bebeğini ilk defa bebeklerini emziren anne için, bebeğini kollarında tutup beslemek devasa bir zevktir. Ana ile bebek arasında güçlü bağın ve sevginin doğması için, bebeğin kesinlikle olarak memeyle beslenmesi gerekmez. Anne daima çocuklarından, meme ile beslenip beslenmedikleri üstüne bir sual beklemelidir. Çocuklar bu tür sual sormaktan beğeni duyarlar. Böyle bir soruyla karşılaşan annenin dürüst olarak yanıt vermesi lazım olur. Eğer çocuk doğumundan ardından biberonla beslenmişse, bunu çocuktan saklamadan söylemeli ve nedenlerini onun anlayacağı bir dille anlatmaya çalışmalıdır.

Cinsel Uyarım

  • Facebook
  • Twitter
  • FriendFeed

16 Ekim

2018

Cinsel uyarım, pelvik vazokonjesyonu, vajinal ıslanma, vajinanın uzaması ve tonik kasılmalar, labia boyutunun büyümesi, uterin elevasyonu ve klitoral büzülme ile sonuçlanır (Masters & Johnson, 1966). Solunum hızı, kalp atım hızı ya da ortalama pelvik kasılmaları ile bildirilen öznel şiddeti ya da orgazmdan alınan doyum arasında ilişki bulunmamıştır (Bohlen, Held, & Sanderson, 1983). Levin ve Wagner (1985a), vajinal kan akışı, orgazm gecikmesi ya da orgazm süresi ve orgazmın şiddeti arasında herhangi bir ilişkiye rastlamamıştır.

Cinsel Uyarımlar

Orgazm şiddeti ile kalp atım hızındaki değişiklikler arasında bir ilişki olduğunu bulmuşlardır (Levin & Wagner, 1985b). Genitallerdeki vaskülojenik yetersizliğin kadın cinsel uyarılma bozukluğunun, potansiyel olarak da orgazm bozukluğunun olası nedenlerinden biri olduğu ileri sürülmektedir (Goldstein & Berman, 1998). Şimdiye kadar kadınlardaki bu durumu doğrulayan çok az bulgu vardır, ama araştırmalar halen bu olasılığı ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.

Son zamanlarda erken boşalma meselesi yalnızca erkekler konusunda değildir. Yapılan incelemelere göre kadınların belli yüzde de erken boşalma meselesi yaşamaktadır. Yapılan bir incelemeye göre incelemeye katılan bayanların %40 ı kendilerinin irade dışı olarak erken boşalma yaşadıklarını belirtiyorlar. %3 lük bölümünde ise erken boşalma meselesi kroniktir. Araştırmayı yapmış hekim bu meselenin kadınlar için ufak bir problemden henüz ötesi bulunduğu ve bu durumdan rahatsız olduklarını vurguluyor. Erkekler de mümkün oldukça bayanlar için de devasa bir sorun olduğunu açıklanan. Kadınlarda erken orgazm, erkeklerdeki erken boşalma sorunu ile aynısı ölçüdedir ve bayanlar için erken orgazm bir kural dışı değildir. Fakat erkeklerde erken boşalma, psikiyatristin ruh sağlığının tanı ve istatistiksel el kitabı (DSM) ‘de bulunan resmi bir cinsel fonksiyon bozukluğudur.
Erkekler de görülen erken boşalma rehabilitasyonu epey kolay zira cinsel destek ürünleri ile bu sorundan hızlıca kurtulabilir boşalma problemini minimum 30 dakika ertelemelerine yardım eder. Cinsel destek ürünlerinden en fazla seçenek edilen ürün ise geciktirici sprey olmaktadır. Bu ürünlerin kullanışlı ve harbiden tesirli ürünlerdir. Kadınlarda denetimsiz erken orgazm için bu tür bir kategori yoktur. Araştırmacıların yaptığı bir inceleme kapsamında Portekizli yaşları 18 ile 45 yaşında bayanlar bir anket gönderdiler ve bu anketin cevaplanması istendi.

Ankette kadınlara erken orgazm müddeti soruldu.

Kadınların erken orgazm sürelerini belirtilmesini ve erken boşalma konusunda sıkıntılarını yazılmasın istendi. Son olarak ta erken boşalmadan beğeni alıp almadıklarının vurgulanması istendi. Cevapların posta ile gönderilmesi istendi ve 510 Portekizli kadınlar yanıt verdi. 510 Portekizli kadından %40 ‘ı istedikleri orgazm arzuları müddet yaşadığını açıkladı. %14 lük bölüm ise defa erken orgazm olduklarını açıkladı. %14 lük kısmın içinde %3,3 lık bölümde erken orgazm meselesi bulunduğu tespit edildi. Erken boşalma meselesi yaşam sürdüren erkeklerin hissettiği durumların aynısını erken orgazm olan kadınlarda hissetmektedir. Kadınların bu rahatsızlıklarını şu şekilde ifade ediyorlar. “çok süratli bir şeklinde bittim, meğer erkek dostum hiç baht bulamıyor ve harbiden beni rahatsız etmeye başladı” ve “Bir kere orgazm oldum, devam etmek rahatsız oluyorum, ruh durumu değişiyor ve kendimi kötü hissettiriyor” gibi tümceler ile rahatsızlıklarını belirtiyorlar. Bayanlarda erken orgazm sorununun rehabilitasyon yöntemleri şu şekilde olabilir. Eğer şahıs Kadın Azdırıcılar ürünü kullanırsa ilk cinsel ilişkiden ardından yeniden cinsel istikametten uyarıldığı taktir de yeniden cinsel temasa girecektir ve ilk girdiği cinsel temasta orgazm olma müddeti 2. cinsel birleşimde henüz da çok sürecektir. Bu ürünler defa etkilidir ve belki kadınlarda 3. ve 4. cinsel birleşimi dahi isteye bilirler.

Farklı Bilgi

Erken orgazm sıkıcı olabilirken, fakat orgazm olamama büyük ihtimalle henüz süregelen bir sorundur. Amerikan kadınlarının 2010 senesinde yaptığı bir incelemede, orgazm olamama meselesi yaşanan sıkıntıların, bayanlarda en çok görülen cinsel şikayet olduğunu ve 18-30 yaş grubundakilerin yüzde 54’ünün bu meselesi bildirdiklerini belirleme ettiler. Araştırmayı yapmış doktorların henüz net bir neticeye ulaşabilmesi için daha fazla kadınla iletişime geçmeleri gerekliliğini açıkladı ve erken orgazm yaşan kadınlara hekim konuşmalarından çekinmemesini gerektiği ve bayanlardaki erken orgazm meselenin ciddi bir mesele olmadığını belirtiyorlar.

28 Eylül

2018

Bayan ikazı satanlarındanız azgınlığının yükselmesi ve temasta henüz tesir doğrultu olmaları çiftler için ilişkinin bitmesini istemeyecekleri hale geliyor. Kadınların seks yapar iken istek ve isteklerinin yüksek olması ilişkinin tüm seyrini değiştirebilir. Kadınların cinsel yönden beğeni duymaması ve hevesli olmaması ise istenmeyen vaziyetlere neden olabilir. Seksi istenmeden ve zorunlu uygulanan bir eylem durumuna getirebilecek isteksizlik henüz kötü neticelere neden olabilir. Çiftler arasında cinsel isteksizlik olması teması çıkmaza sokabilir. Cinsel isteksizlik yaşam sürdüren bayanların adedi son zamanlarda hafife alınmayacak derecede çoktur. Bu nedenle erkekler partnerlerini azdırmak ve temasa hazırlamak için ön sevişmeye daha çok ehemmiyet vermektedir. Ön sevişmenin yanı sıra değişik yöntemler tecrübe edinin çiftler için nihai dönemde tasarlanan azdırıcılar seksten çiftlerin daha çok beğeni almasını karşılamaktadır. Kadınların cinsel heves ve arzularını çoğaltmak ve onlar ile seksi daha çok yaşam sürdürmek için bayanlara kalifiye imal edilen ürünlerin başında uyarıcılar yer almaktadır.

Bitkisel Bayan Azıdırıcı Ürünler

Bayan ikazcı satan eczane ve kozmetik firmalarının adedi da her geride bıraktığımız gün artmaktadır. İlişkinin sanki kurtarıcısı durumuna gelen ve kadınları gerçekleştirdikleri seks deneyiminden daha çok beğeni almasını gerçekleştiren uyarıcıların tüketimi her geride bıraktığımız gün artmaktadır. Yan tesiri olmayan kadın uyarıcılar kadınların seksten daha çok beğeni almasını karşılamaktadır. Kadınların henüz şehvetli ve tutkulu olmasını gerçekleştiren uyarıcılar basitçe bulunabilir. Bayan ikazcı satan eczane ve kozmetik şirketleri kullanıcıların kolaylıkla bu ürüne ulaşmalarını karşılamaktadır. Bayan uyarıcılar kadınlara şehvet dolu geceler vaat etmektedir.