Genital siğillerin tüm toplumda görülme olasılığı % 1-2 dir. Ülkemizde de sıklığı giderek artmaktadır. Genital siğiller en çoğunlukla etken cinsel yaşlar olan 18-30 yaş içinde gözlenir.

Genital Siğil Nedir?
Genital siğil (genital kondilom) viral kaynaklı bir cilt lezyonudur. Lezyon el, ayak, ağız gibi bölgeler yanında genital ve anal bölgede de görülebilir. Leyonlar karnabahar benzeri bir görünüme sahiptir. Tek veya çok sayıda olabilir.

Boyutu birkaç milimetreden 10-15 cm’ye kadar olabilir. Genellikle ağrısız kitlelerdir. Genital siğillerin tüm toplumda görülme mümkünlığı %1-2 dir. Ülkemizde de sıklığı giderek artaktadır. Genital siğiller sıklıkla aktif cinsel yaşlar olan 18-30 yaş içinde gözlenir. Genital siğil tedavisi Antalya kliniğimizde yapılabilmektedir.

Genital Siği Tedavisi nasıl Yapılır?
Genital siğil tedavisi krem, koterizasyon (yakma) dondurma ve cerrahi çıkarma ile yapılır. Tedavi lezyonun boyut, sayı ve yaygınlığına gore planlanır. Genital siğil tedavisi kısaca kondilom tedavisinde, nüksleri en aza indirmek için kitleler mümkün olduğunca temizlenmelidir. Bu fakatçla virüslere etkili genital siğil kremi benzer biçimde ilaçlar kullanılarak lokal tedavi yapılabilir.

Büyük lezyonların tedavisinde koterizasyon yöntemiyle genital siğil yakılması ve cerrahi çıkarma uygulanır.

Genital siğil dondurma tedavisi sıvı nitrojen kullanılarak yapılır. Siğil üzerine 10-20 saniye süreli dondurma işlemi uygulanır. Bu işleme kriyoterapi adı verilir. Sıvı nitrojen hem siğil üzerine bununla birlikte yakın çevresine uygulanır. Siğiller donar ve dökülür. İşlem sırasında hafif-orta derecede bir yanma hissi olabilir.

Genital siğil yakma tedavisinde ise düşük voltajlı elektrokoter cihazları kullanılır. Yakma işlemi sonrası hafif kızarıklık, şişlik ve ağrı olabilir. İyileşme uygulama alanının boyutuna bağlı olarak çoğu zaman 3-4 hafta içinde gerçekleşir.

Hatırda tutulması ihtiyaç duyulan nokta tedavinin yalnızca görünen lezyonları ortadan kaldırmakla sınırlı olduğudur. Genital siğil enfeksiyonu kronik seyreder ve kitleler ortadan tümüyle kalksa da hücrelerin içinde gizli bir halde yaşamını sürdürür. Böylece bulaştırıcılık devam edebilir. Fakat gözle görünen kitlesi olmayan bir hanımın virüsü bulaştırma olasılığı oldukça azalır.

Genital Siğil Neden Olur?
Genital siğil kaynağı bir çeşit siğil virüs ailesidir. Bu virüs ailesinin 200 farklı tipi vardır. Bu virüsler el, ayak, ağız, genital bölge ve anal bölge başta olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde karnabahar benzeri lezyonlara neden olur. En sık görülen tipleri tip 6, 11, 16 ve 18’dir. Tip 6 ve 11 genital bölge siğillerinin çoğunun deposudur. Tip 16 ve 18 kanserle ilişkili virüs tipleri olup rahim ağzı kanseri, vajina ve vulva kanseri ile anal bölge kanserlerinden mesuldür. Bu 2 virüse yüksek riskli siğil virüsleri denir. Bu 4 tip dışında daha azca çoğunlukla tip 31, 33, 45, 52 ve 58 de görülmektedir.


Genital Siğil Nasıl Bulaşır?
Genital siğil genellikle cinsel yolla bulaşır. Nadiren direkt temasla da bulaştığı düşünülmektedir. Siğil virüsü dış ortam şartlarına fazlaca dayanıklı bir virüstür. Bu özellik siğil virüsünün bulaşma ihtimalini artırmaktadır. Derideki minik çatlak ve zedelenmeler siğil virüsü için bir giriş kapısı oluşturur.

Banyo malzemelerinin ortak kullanımı, hijyenik olmayan tuvaletler, dövme yapılması esnasında temiz olmayan malzemelerin kullanımı siğil virüsü bulaşmasına neden olabilir. Oral ilişki ile ağız içine, anal ilişki ile anüs ve çevresine bulaşarak lezyon oluşturabilir.

Gebelikte genital siğillere dikkat etmek gerekir. Büyük boyuttaki siğiller kimi zaman doğum kanalını tıkayıp, normal doğumu engelleyebilir.

Siğil Aşısı Ne Kadar Koruyucudur?
Siğil etkeni aşısı olan bir virüstür. Bu virüsün en sık görülen tiplerine karşı geliştirilmiş aşılar bulunmaktadır. Günümüzde bu virüse karşı 3 tip aşı uygulaması vardır. Her üç tip aşı tip 16 ve 18’e karşı korur. Tip 16 ve 18 kanserle ilişkili virüslerdir. Diğer bir aşı tip 6 ve 11’e karşı %90 koruyuculuk sağlar. Üçüncü aşı ise en sık görülen 4 tip yanında tip 31, 33, 45, 52 ve 58’e karşı da korur. Bu aşılar bir tek en sık görülen belli virüs tiplerine karşı koruma sağlar. Kişide olan bir genital siğil lezyonunu tedavi etmez. Ancak kişide lezyon olsa da lezyondaki tip dışında kalan virüslere karşı koruma sağlar.

Genital Siğil Aşısı Kimlere Yapılır?
Genital siğil aşısı 9-26 yaş arasındaki kadın ve erkeklere yapılır. Fakat bu virüs ile ilişkili genital siğil, rahim ağzı kanseri, anal kanserler, vulva ve vajina kanserlerini önlemektir. Genital siğil aşısı 6 ay ara ile 3 doz şeklinde yapılır. Aşı kas içine uygulanır. 9-14 yaş arasındaki kız ve adam çocuklara 2 dozluk bir aşı programı uygulanabilir. Dozlar arasındaki süre 6-12 aydır. 13 yaş üzeri ve immün süstemi baskılanmış kişilerde 3 dozluk aşı uygulanır.

Gebelikte Genital Siğilin Önemi!
Eğer doğum kanalında veya dış genital bölgede yaygın genital siğiller varsa, doğum eylemi esnasında bebek doğum kanalından geçerken genital siğil virüsünü kapabilir. Virüsün bulaşması bebeğinin larinksinde (ses tellerinin bulunmuş olduğu organ) papillomlar (ufak kitleler) oluşmasına neden olur. Papillomlar bebekte solunum sıkıntısına neden olur. Bu vakalarda sezeryan ile doğumu önermekteyiz.

Gebelikte genital siğil tedavisi lezyon boyutları çok büyük değilse yapılmaz. Çünkü gebelik döneminde vücudun bağışıklık düzeyi daha zayıftır. Bundan dolayı tedavi sonrası tekrarlama sıklığı fazladır. Tedavi çoğu vakada doğum sonrasına ertelenir.

Tedavi Sonrası İlişki
Genital siğil tedavisi meydana getiren doktorlar bölgedeki lezyonları tamamen temizlenmiş olsa da virüs hücresel düzeyde kalabilmektedir. Hücresel düzeyde kalan virüs bulaşıcılığını sürdürmekte ve ilişki sırasında partnere geçebilmektedir. Genital siğil virüsleri uzun seneler sessiz kalıp yıllar sonra lezyon şeklinde belirti verebilmektedir. O nedenle tedavi geçirmiş bir kişide partnerin aşı ile korunması yanında prezervatif kullanmak büyük oranda koruyuculuk sağlayacaktır.

Genital Siğil Tedavisi Riskleri Nelerdir?
Ciltte kir ve iz kalması: Genital siğil birkaç şekilde tedavi edilir. Bu tedaviler daha sonra ciltte kir ve iz kalması görülebilir. Bu durum daha çok lezyonun sayı, boyut ve yaygınlığı ile ilgilidir. Küçük lezyonlar iz kalmadan tedavi edilebilir.

Kanama: Genital siğil lezyonları kanamalı olabilmektedir. Tedavi sırasında da kanama olası bir risktir. Genellikle tedavi esnasında lezyonun ebatlarına bağlı olarak azca oranda kanama görülebilir.

Enfeksiyon: Genital siğiller bazen çok yaygın ve sayıca fazla olabilmektedir. Bu gibi lezyonların tedavisinde geniş bir doku alanı etkilenir. Tedavi edilen alan büyüdükçe enfeksiyon riski artmaktadır. Bu yüzden doktorunuz gerek duyar ise antibiyotik tedavisi uygulayabilir.

Genital Siğiller Tedavi Edilmezse Bulaşır!
Genital siğillerin tedavi edilmesi estetik yönden belirgin bir düzelme elde edecektir. Tedavi edilmiş genital siğil lezyonlarında bulaşıcılık anlamlı derecede azalır. Sadece tüm tedavilere karşın bazen virüs hücre içinde senelerce sessiz kalabilmektedir. Genital siğillere neden olan virüs tiplerinden bir kısmı kansere niçin olur. Bu nedenle siğillerin mümkün olduğunca tedavi edilmesi ve bulaşıcılığının azaltılması gerekir. Aşı uygulamaları ile birlikte bu virüse bağlı istenmeyen bu problemler büyük oranda giderilmiş olur.

Genital Siğiller Ne Hızda Büyür?
Genital siğiller birbirinden farklı yüzlerce siğil virüsü tipi ile oluşabilir. Sadece en sık tip 6 ve 11 görülmektedir. Bu virüs kişiye bulaştığında hemen hastalık oluşturmaz. Eğer ferdin immün sistemi veya bağışıklık sistemi güçlü ise virüs o kişide hastalık yapmayabilir. Bazen de hücre içinde yıllarca sessiz kalır. Bağışıklık fikir lezyonlar ortaya çıkar.

Siğilin ortaya çıkması ve büyüme hızı hücresel immünite ile yakından ilişkilidir. Stres, kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, sigara ve alkol bağışıklık sistemini etkileyerek lezyonların artmasını tetikleyebilir.

Genital Siğil En Sık Nerelerde Görülür?
Genital siğil lezyonları iç dudaklar, dış dudaklar, klitoris, vajina içi, rahim ağzı, anal bölge ve çevresinde görülür. Genital siğil tedavisi planlanırken siğillerin yaygınlığı ve boyutu yanında bulunmuş olduğu yere de dikkat edilir. Siğiller ciltten kabarık, kahverengine yakın, pütürlü görünümde leyonlardır. Küçük boyutlu olanlar birey tarafından uzun yıllar fark edilmeyebilir.

Genital Siğil Kaşıntı Yapar Mı?
Genital siğiller çoğu zaman kaşıntı yapmaz. Ancak bazen değişen derecelerde kaşıntı ve yanma gibi emareler olabilir. Büyük lezyonlarda ciltteki tahriş ile beraber kanama görülebilir. Nadiren kaşıntı ve kanama sonrası ağrı eşlik edebilir. Genital bölge temizliği esnasında, kaşımakla yahut ağda yaparken lezyonlarda tahriş, kanama ve ağrı görülebilir.

Genital Siğil Kendiliğinden Geçer Mi?
Genital siğil lezyonları hücresel immünite ile yakından ilişkilidir. Genital siğil lezyonları çoğu zaman kendiliğinden geçmez. Sadece nadiren kişinin bağışıklık sisteminin iyi yanıt vermesine bağlı kendiliğinden geçtiği de görülebilmektedir.

Kayganlaştırıcı yalnız bir araç değildir: aynı zamanda seks yada ön sevişme sırasında hazzı artırabilir ve hareketli dakikalarınıza başka bir boyut kazandırabilir. Kayganlaştırıcı jeller ile soğutma etkilerinden biraz sıcaklığa kadar geniş yelpazede duyumları hissedebilirsiniz. Deneyip denememek size kalmış! Fakat kendi önerilerimiz ve fikirlerimizle karar vermenize yardımcı olacağız. Size duyumları da tarif edip ne hissedeceğinize dair ipucu vereceğiz.

Isı
ısı veren kayganlaştırıcı jeller ciltle bir defa temas etti mi cilt ısınmaya adım atar. Bunun ani ve çok tahrik edici bir etkisi vardır, özellikle de partneriniz onu ovalarsa. Unutmayın, adım atmak için çok azca sürmeniz kafi, o yüzden daha önce ısı veren bir kayganlaştırıcı denemediyseniz işleri yavaştan alın. Birazcık daha deneyimli olanlara ulaşınca, onu hafifçe hafifçe üflemeyi denediniz mi? Soğuk hava sıcak sıcakla zıtlık oluşturup ısıtma tesirini artıracaktır ve his çok daha yoğun olacaktır.

Soğuk
Soğutma tesiri elde eden bazı kayganlaştırıcılar da var. Bu pek akla yatkın gelmeyebilir, özellikle de seks genelde sıcaklıkla ilgiliyken; fakat bu aslına bakarsak heyecanlı bir serinleme hissi verir ve içinizi ürpertebilir. Bunu özellikle ön sevişme sırasında kullanmanızı öneriyoruz, seksin ortasında normalsıcaklık veren jellere bakılırsa can sıkıcı olabilir fakat romantizm tecrübe demek değil midir aslına bakarsan?

Aromalı
Aromalı kayganlaştırıcılar sekse biraz ekstra katar. Bazılarına bakılırsa oral seksi çok daha hoş hale getirir ve tertipli sevişmede kokularla tatlarda birazcık fark yaratır. Durex aromalı jeller çilek şeklinde meyve tatlarıyla beğeninize sunuluyor. Bu jeller lezzetli gelmeleri için tasarlandılar, daha ileri gitmeden önce dilinizin üstüne birazcık koyabilirsiniz. Haydi, Durex Play Sweet Strawberry’yi deneyin!

Pürüzsüz/hassas
Aromalı arkadaşları kadar bilinmese de Durex Play Feel da fazlaca yakınlaştıran bir kayganlaştırıcıdır. Seksten önce ve seks esnasında biraz kuruluk yaşayabilenler için tasarlanmıştır. Vücutta bulunan pH ile uyumludur ve endişeye meydan bırakmadan sıcaklığı ayarlar. İçinizle o ilgilenir, siz de dışarıda partnerinizle özel anlamış olarak tadını çıkarabilirsiniz.

Durex kayganlaştırıcılar kondom dostudur, o yüzden içiniz içinizi kemirmesin, ne isterseniz deneyin. Kayganlaştırıcıların birçok çeşidi su bazlıdır ve kolayca çıkar, dolayısıyla leke bırakmaz. O yüzden Durex’le eğlenin ve yeni deneyimlere yelken açın.

Erkekler için seks oyuncakları
“Erkeklere özel seks oyuncakları” birazcık yanlış bir adlandırma ve bazıları için hemen hemen bir tabu. Cinsellik oyuncak endüstrisinin büyük bölümü kadın hazzına odaklandığı için orgazma ulaşmanın bu kadar çok yöntemi ve farklı araçları olmasına şaşırmamalı. Erkeklere erişince, onların orgazma ulaşması çok daha kolay ama yeni bir şeyler denemek isterseniz birkaç farklı vasıtayla kendiniz ve partneriniz arasında tutkuyu artırabilirsiniz.

Yüzükler
Penise takılan yüzükler orgazmı geciktirirken kadın için de keyifli bir edinim yaratabilir. Bazı yüzükler titreşerek çalışır; pille çalışan yüzükler kiltorise baskı yaparak pekiştirici bir his yaratırken Durex Play Ultra şeklinde bazı yüzüklerde penisin altındaki vibratörü döndürüp adama de baskı yaratabilirsiniz. Bu titreşimler orgazma ulaşmayı daha da kolaylaştırır ve bir araya gelmenize destek sunar.

Jeller
Kayganlaştırıcı jeller ikiniz için, hatta kendiniz için de epey eğlenceli. Ekstra nem onlarla oynamasını daha kolaylaştırır, özellikle aksiyonun hızını artırmak veya birbirinize el yöntemiyle biraz coşku vermek isterseniz. Mastürbasyon esnasında veya partnerinizle zevk veren hafifçe ipeksi bir his için Durex Play Feel veya sıcaklığı iyice çoğaltmak için Durex Play Warming’i kullanabilirsiniz.

Mastürbasyon zırhları
Bu cinsellik oyuncakları elle oynamayı erkekler için daha keyifli hale getirmek için yapılır. Bazı çeşitlerin açık bir ucu vardır ve bu onların kullanımını kolaylaştırır, başka çeşitlerinse kapalı ucu vardır ve bu onlara emiş gücü ekler. Daha fazla uyarım için kayganlaştırıcı ekleyebilir yada (açık ucuyla) birazcık oral olarak oynayabilirsiniz. Bu oyuncak uç noktada olabilir fakat hazzınıza bir katman daha eklemesi muhtemel.

Bazı başka fikirler
Bu fikirler ille de erkekler için değil fakat biraz rol değişikliğiyle keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Biraz eğlence ve ipek kravatlarla, hatta kelepçelerle onun ayaklarını yerden kati. Bunu tüy veya başka bir esprili oyuncakla birleştirirseniz seks yaşamınıza hakikaten renk katabilirsiniz.

Mastürbasyonun iyi mi bu kadar coşku verici bulunduğunu anlamakta zorlanıyor musunuz? Sizde bir tuhaflık yok; birçok hanım hayatlarının farklı zamanlarında sizin gibi hisseder. Erkeklerde bu durum daha farklı şekillerde kendini gösterir; bazıları için mastürbasyon neredeyse takıntı haline dönüşmüş benzer biçimde görünebilir. Fakat siz ve dostlarınız kendini sevme mevzusunda kuşkulu bir sessizliğe bürünebilirsiniz. Kim bilir öyle değildir!

Kim bilir bu kendinizle çıktığınız haz dolu eğlenceden hayranlıkla söz edersiniz. Mastürbasyon ile dostlarınızdan daha sonra tanışmış veya arkadaşlarınızın bu konudaki önerilerini dinlemiş fakat hiçbirinin kendi üzerinizde bir etkisini görememişseniz kadınlar için mastürbasyon tüyolarından oluşan yazımızı okumaya devam edin. Klitorisinizi iyi mi uyarabileceğinize dair konuşacağız; böylelikle kendinize dokunmayı aslına bakarsak ne kadar sevdiğinizi ve partnerinizin size iyi mi dokunması gerektiğini keşfedeceksiniz.

Klitorisi nasıl bulabilirim?

Çoğu kişi seks sırasında partnerlerinin orgazma erişmesini ister. Tam da bu nedenle kadınların büyük bir bölümü için oldukça önemli bir role haiz olan klitorisi bulmayı bilmek gerekir. Burada bir ayna çok işe yarayabilir. Uzanın ve kendinizi güvende hissedeceğiniz bir alanda rahatlayın ve vajinanıza doğru bir ayna tutun. Vajina açıklığının üzerinde (karnınıza doğru) dış ve iç labya dudakların birleştiği yerde kısmen ya da tamamen “etli” bir görünüme sahip olan yer klitorisinizin üst kısmıdır. Klitorisinizin bir kısmı açıktaysa, küçük veya iri bir et parçasına benziyor olabilir. Bu üst kısım (glans olarak adlandırılır), klitorisinizin yalnızca bir parçasıdır. Aslına bakarsan, klitorisiniz labyayı takip ederek vulva yüzeyinin altında arkanıza doğru ulaşan kollara sahiptir. Kısaca klitorisiniz vajina açıklığının çevresini sarıyor.

Çoğu klitoris açıkta olan üst kısım/glansın tümünü ya da bir kısmını saklayan bir çeşit sipere haizdir, uyarmaldığınız an bu siper benzeri kısım kabarabilir. Evet, aynen ereksiyon gibi kan pompalanır ve hassaslığı artar. Fakat klitorisinize yalnızca güçlü bir şekilde sürtünmek birazcık acı verebilir. Bunun yerine neyin sizi uyardığını görmek için farklı basınç ve hareketler denemelisiniz.

Başkalarına öğretmeden önce kendiniz öğrenin

Kim kendini olağanüstü bir şekilde tam anlamıyla orgazma ulaştıracak biriyle tanışmayı hayal etmez ki? Birisine “klitorisime dokun” deyip en iyi sonucu elde etmeyi ummak muhtemelen kafi olmayacaktır. Demek istediğimiz bunun iyi mi yapılacağına dair sizin bilgi sahibi olmanız gerekir ki böylelikle partnerinize nelerin sizi tahrik ettiğini anlatabilin. Bir klitorisin uyarılması kişiden kişiye değişir; kimi zaman vajina içinden bir uyarılma işe yarar, bazıları için ise dış kısmın uyarılması. Bu nedenle hangisinin sizi daha çok heyecanlandırdığını bulmanız gerekir.

Klitorisinizi uyarmanın en iyi yolu

Klitorisinizi uyarmanın en iyi yolu hangisi? Açıkçası, bu, vulvalar kadar değişiklik gösterir. Söylenenlere bakılırsa bunun için bazı yaygın yöntemler mevcut; acil etmeyin, zorlamayın, klitorisin üst kısmını ilk andan itibaren uyarmaya çalışmayın. Çünkü buradaki sinir uçları çok hassas; dolayısıyla hemen çok fazla etki hissedip kendini kapatabilir.

Ön sevişme

Partneriniz ön sevişmeyi es geçtiğinde derhal bir acil vaziyet taklidi yapabilirsiniz (daha sonrasında öykünmek yapmaktan kendinizi kurtarmak için); fakat hanımlar genelde mastürbasyon yaparken kendileri de bu aşamayı es geçiyor. Kendinize dokunmak da tıpkı seks gibi iyi olmasını istediğimiz bir deneyim. İyice havaya girene dek, en kırılgan noktalarınızı yoğun bir şekilde uyarmaktan kaçının; aksi takdirde bir sonuç alamayıp orgazm problemi yaşamış olduğunuz yanılgısına kapılabilirsiniz.

Sıcak bir duş yahut köpükle dolu bir küvet, yumuşak ya da ipekli giysiler yada kendinize masaj yapmak biraz sonra oldukça seksi bir şey gerçekleşecekmişçesine hislerinizi uyarabilir. Sıcak ve loş bir ışıkla beraber yavaş tempolu müziklerin neden duygusal Hollywood sex sahnelerinin olmazsa olmazı olduğunu biliyor musunuz? Çünkü erotik bir ambiyans yaratıyorlar. Minimumundan kendinizi tanımaya başlarken yavaş ve duygusal tarafta kalarak hazzın doruklarına çıkmadan önce sizi neyin iyi hissettirdiğini ortaya çıkarabilirsiniz.

Vulvanızda kan pompalanması, klitorisinizden de ötede bir duyarlılık yaratacaktır. Nitekim vajina kan dolu bir yapılanmadır ve kanın pompalanması sinir uçlarını da harekete geçirecektir. Aklınızın takıldığı en minik konu bile dikkatinizin bozulmasına neden olacağı için zihninizi tam anlamıyla boşaltıp koşulsuz bir halde odaklanarak kendinizi hazza bırakın. Hiçbir şeyin size rahatsızlık vermesine izin vermeyin; müzik hariç her şeyin sesini kısın, kaçırılmış olduğunuzu organize ettiğiniz şey her ne olursa olsun telefonunuza bakmayın. Tamamen rahat edebileceğiniz bir pozisyona geçin ve oyuna adım atmak için hazır hissettiğinizden kesin olun.

İster hemen hemen giyinik olun ister tamamen çıplak, vulvanızın tamamını avucunuzun içi veya sert bir yastık şeklinde düz bir zemin ile okşayarak başlayabilirsiniz. İlginizin dağılmaması için gerekli hazzı size ne veriyorsa, onu bulun. Bu her ne ise, aşırı uyarmamaya çalışın. Çünkü söz konusu klitoris olduğunda “çok fazla” uyarmak da “çok az” uyarmak kadar faydasız olacaktır.

Bedeniniz, genelde “gizli saklı” olan ve çoğunlukla dokunulmayan vücut kısımlarına olan ilginize daha çok tepki verebilir: Kalçanız, bacağınızın iç kısımları, göğüsleriniz, özellikle de göğüs uçlarınız veya yalnızca parmak uçlarınızı karnınızdan aşağıya ve tüm bedeniniz üzerinde hareket ettirmek… Tüy kadar hafifçe dokunuşlar ve güçlü bir baskı içinde gidip gelmiş olarak bedeninizi haz dolu duygulara sürükleyebilirsiniz.

Merhaba klitoris!

Doğru hamleleri meydana getirdiğinizde, klitorisin neden bu kadar önemli bir rol oynadığını anlayacaksınız. Tutturduğunuz geniş aralıklı basınç temposuyla devam ederek hedefinize odaklanın ve gittikçe ona yaklaşan bir yuvarlak oluşturun; klitorisinizin etrafına dokunmak, çamaşırınız üzerinizdeyken dahi mükemmel hissettirecektir. Daha da ilerleyin; isterseniz klitorisin gizli saklı bölgesine ilişkin uzun ‘kolları’ uyararak hazzı üst kısmından arkaya doğru taşıyabileceğiniz vajina girişi çevresine dokunabilirsiniz. Eğer bunu çıplak bir halde yapıyorsanız, ısıtıcı yahut ferahlatıcı bir kayganlaştırıcı kullanmak dokunuşlarınızı daha keskin ve yoğun hale getirecektir. Kayganlaştırıcılar hem de klitoristen bir sonraki durağınız olan içinizde de eşi olmayan dokunuşlar hissetmenize yardımcı olur.

Harekete geçin

Eğer sizi tahrik ediyorsa, bir parmağınızı vajinanızın içerisine doğru hareket ettirerek başlayabilirsiniz. Vajinanızın dış kısmının normal zamandan daha kabarık ve ıslak bulunduğunu fark edebilirsiniz; bu da haz aldığınızın ve bu mastürbasyon işini kaptığınızın göstergesi! Daha da ileri gitmek isterseniz, ikinci bir parmağı da vajinanızın içine doğru yerleştirmeye çalışarak iyi hissettirip hissettirmediğini deneyebilirsiniz.

Biraz daha maceracı olmak isterseniz, tek bir parmak kullansanız bile parmağınızı kendinize doğru büküp vajina duvarınızdan önünüze (klitorisinizin üst kısmının olduğu yere) doğru baskı uygulayarak o çok konuşulan ‘g noktanızı’ bulabilirsiniz.

Dilediğinizce keşfetmekte özgürsünüz, ancak genel olarak vajinanızın en duyarlı noktası duvarları üzerinden klitorisinizi uyarabileceğiniz vajina girişidir.

Kendi ritminizi yaratın

Daha da güçlü hazları duyabileceğiniz kısımlara odaklanmak niyetindeyseniz, kimi zaman hassas bazen de hassas olmayan iç labya (dudaklar) kısmına doğru parmaklarınızı hareket ettirin ve klitorisinizin üst kısmına dokunun (direkt sürtmek bazıları için rahatsız edici olabilir).

Kimi zaman sürtünme, hislerinizi artırabilir ve eylemi size coşku veren noktada tutarak haz verir. Ayrıca parmaklarınızda kayganlaştırıcı kullanıp en kırılgan noktalarınızın üzerinde dolaştırabilirsiniz. Sizin için doğru basıncı ve hızı bulana dek deneyin, ideal ritminizi bu şekilde yakalayabilirsiniz; kim bilir aynı tempoda daha uzun süre devam ederek hazzın doruk noktalarına ulaşabilirsiniz.

Seks oyuncakları

Seks oyuncakları hanım erkek hepimiz tarafınca sevilir. Sizi neyin heyecanlandırdığını kavramak için onları kullanabilirsiniz. Hepsi titreşimli olmasa da Amerika’da yapılan bir araştırmaya katılan kadınların yarısından çoğu vibratör kullandığını belirtmiş.

Aynı araştırma vibratörlerin çoğunlukla direkt klitoris yolu ile uyarılmak için kullanıldığını ortaya koyarak vajina içine yerleştirme yöntemiyle kullanımın nadir bulunduğunu saptamış ve hiç vibratör kullanmayan hanımlara kıyasla, vibratör kullananların orgazm olmasının daha muhtemel bulunduğunu göstermiştir. Ellerinizin niçin her zaman kafi olamadığını düşünüyorsanız, bunun nedeni klitorisinizin büyük bir bölümünün gizlenmiş olduğudur. Bazen en hassas noktalarınızda bedeninizi uyararak sizi benzeri olmayan bir zevke çağırıp ona (öteki adıyla orgazma) ulaştırabilen tek şey titreşim olabilir.

Piyasada milyarlarca farklı vibratör seçeneği mevcut; hepimiz size işin iç yüzünü gösterelim: Bazı titreşimler vajina içini uyarmak için tasarlanmıştır, bazıları sizi dışarıdan uyarma, bazıları ise her ikisini de yapar. Titreşimler yüksek ve hafifçe yahut derin ve sesli olacak şekilde değişim gösterir. Hangisinin ‘daha iyi’ olduğu ise tamamen kişisel tercihten ibarettir.

Kayganlaştırıcı kullanmak oyuncaktan alacağınız zevki daha da artırabilir. Vibratörün ya da oyuncağın içinizde daha kolay kaymasını sağlamak için yağ kullanabilirsiniz veya daha çok uyarılmak istiyorsanız oyuncağınıza “gerçek” havası katmak için ısıtıcı etkili yağları da tercih edebilirsiniz.

Parmaklar, yastıklar, elektrikli diş fırçaları (ve şüpheli titreşimli maskaralar), iyi ayarlanmış bir duş başlığı, çeşitli meyve-sebze ve muhtemelen tek bir listede toplanamayacak daha binlerce şey orgazm arayışı içindeki kadınlarca denenmiştir. Bu “standart olmayan” haz vericilerden hanımların ne denli uyarılıp uyarılmadığı bir yana, yalnız uyarılma amaçlı tasarlanan objeleri kullanmak hem daha güvenli bununla birlikte daha etkili olabilir.

Orgazm olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Hayır, bu hiç de aptalca bir soru değil. Genelde verilen ve pek de yardımcı olmayan soru “olduğunda anlarsın” ifadesidir. İki orgazmın ikisi de aynı olmamakla beraber insanların ortak noktada buluştukları bazı konular da var: Hoş bir ‘elektriklenme’ hissi ve ısı (utanıp kızarmış olduğunuzda yüzünüzün aniden ısınmasına benzer bir ısı), siz bilincinde olsanız da olmasanız da kaslarınızın artırılmış baskı ve spazma istemsiz bir halde cevap vermesi… Tatmin edici hazlar dalgası klitoristen tüm vulvanıza, kafatasınızdan parmaklarınıza, ayak parmaklarınıza dek tüm bedeninizi sarabilir.

Bedeninizin bu hoş haz sıçramasına verdiği tepkileri denetim edemeyebilirsiniz (bu noktaya gelmek için ne yapıyorsanız oluşturmaya devam edin bu şekilde kimi zaman daha uzun sürmesini sağlayabilirsiniz). Titreyebilir, istemeden bazı sesler çıkarabilirsiniz (başkasının sizi duymasından kaygı ediyorsanız da müziğin açık olması iyi olabilir) ve bunu derhal tekrar yaşamak isteyebilirsiniz.

Orgazm olamıyorum!

Panik yapmayın, hemen orgazm olamadığınızı fark ettiğinizde bu durumda bir sorun olduğu yanılgısına sakın kapılmayın. Denemeye ve farklı şekillerde kendinize dokunmaya devam edin. Unutmayın, orgazma ulaşmak adına baskı altında hissetmek (kendi kendinizi baskılıyor olabilirsiniz, yahut bu baskı başka birinden gelebilir) muhtemelen orgazm olamamanıza niçin olur.

Teknikleri öğrenmek adına porno izlemek en iyi yöntem olmayabilir…

Yanlış haberleri hep duyuyoruz, özellikle kadınların nelerden hoşlandığına dair olanları… Pornolarda gösterilenler çoğunlukla gerçek hayatta neyin iyi hissettirdiğinden çok kamera karşısında neyin iyi görünmüş olduğuyla alakalı. Bu yüzden pornolarda gördüğünüz “filmi çekilmeye değecek” kadar güzel seks sizi kişisel olarak heyecanlandırmıyorsa kötü hissetmeyin. Sanki ateş yakmaya çalışır gibi klitorisinizi okşamak ve bununla birlikte da partneriniz üzerinde jimnastik hareketleri tecrübe etmek bazılarına güzel görünebilir, fakat her vakit iyi hissettirmeyebilir.

Bunu izlerken tahrik oluyorsanız da bu sizde bir mesele bulunduğunu göstermez; esasen pornolar bunun için tasarlanmıştır. Dolayısıyla gerçek hayatta yapmak istediklerinizle uzaktan yakından alakası olmadığından kararlı olsanız bile görmüş olduklerinizin keyfini çıkarmalısınız! Yalnızca düşlem olarak kalacağını bildiğiniz fanteziler düşlemek gayet düzgüsel (ve çok da eğlenceli!).

Mutlu son

Özellikle bedeninizin uyarılma ve ardından gelen hazzı görkemli bir şekilde birbirine bağladığını düşünürsek, sizi neyin tahrik edeceğini anlamak zor olsa da onu bulduğunuzda tekrar ve yeniden tecrübe etmek daha da kolaylaşacak.

Başlangıçta yalnızca bir şeyin işe yaradığı ve belki bunun da sizin için yeterli olacağı düşünülebilir. Fakat daha fazlasını arıyorsanız durmayın. Belirli bir teknik ile ulaşılan orgazm başka bir teknikle ulaşılandan çok farklı olabilir ve siz bedeninizin verebileceği her türlü zevki tatmayı hak ediyorsunuz. Mastürbasyona dair bilmek dilediğiniz her şey bunlarla sınırlı olmayabilir, keşfetmeye devam edin!

12 Kasım

2019

Terapi Kozmetik;

2008 senesinden beri Kozmetik sektöründe Kimyager olarak çalışan bir bayan tarafından kurulmuştur. Üretici ve marka olmuş bir firma bünyesinde Üretim Müdürü olarak işe başlamış ve bu yıla kadar, gerek üretim, gerek Ar-ge gerek Sağlık Bakanlığı dokümantasyon işlemleri olarak sektörde tam danışmanlık yapan bir Kimyager bayan ve muhtar arkadaşı tarafından www.terapikozmetik.com, www.terapikozmetik.com.tr olmak üzere e-ticaret siteleri açmış bulunmaktadır. Kozmetik sektörünün mutfağından çıkmış bir kurucu olarak sektörde istenen talepleri bilmekte olup, bu doğrultuda kendine ait e-ticaret sitesini; üretici ile tüketiciyi direk buluşturmak adına kurmuştur. Sektöre hakim, gerek ithal ürün gerekse yerli ürün ile GMP kalitesinde çalışan üretici ve ithalatçılarla tüketiciye maksimum hizmet vermektedir.  Geniş ürün yelpazesiyle kozmetik sektöründe en çok tercih edilen kategorilerden, Cilt Bakımı, Saç Bakımı, Makyaj ürünleri, Kuaför Ürünleri, Parfüm ve Deodorant, Pediatrik Ürünler, Gıda ve Takviyeleri ve Özel Unisex Ürünler ile ürünlerini tüketicinin ihtiyacına göre oluşturmuştur. Bünyesinde Keune, Milk Shake, Babyliss, Dieci10, Pineapple, Nashi, Spongeables, Bioness, Magicare, Jamaican Jeans, Phytoflora, No Nome, Juistman, Fashion Girl, La Monde, Go Dry , Morfose, Mindivan, Fitotera, Ageflor, Kremduru, Rashout, Argivit, Betamega, Fullomega,Tetrazinc, Forbit, Cabsglide, Joyglide, Musele, Arcade gibi daha bir çok marka bulundurmaktadır.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını maksimum seviyede bilerek ekonomik ve marka ürünleri  E-ticaretin amacı olan kaliteli ürünleri en hızlı, güvenilir ve etkin şekilde ulaştırmak adına güvenilir hizmet sağlayıcılarıyla anlaşmıştır. Site içerisinde güvenli alışveriş ve teslimatın sağlayıcıları olan SSL, Paytr, Ptt Kargo gibi firmalarla çalışmaktadır.

Terapi Kozmetik olarak diğer taraftan kozmetik sektörüne genel bir bakış açısıyla bakacak olursak; Kozmetik sektörü 2018’de yüzde 20 civarında büyüme kaydederek 11,3 milyar lira civarında büyüklüğe ulaştığı ifade edilmektedir. TÜİK dış ticaret verilerine göre, 2017’de kozmetik ihracatının yaklaşık 840 milyon dolar olduğunu, geçen yılın 10 aylık döneminde ise bu rakamın yaklaşık 700 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu, 2018 sonuna kadar 2017 seviyelerine ulaştığını söylemiştir. 2017 yılında ise yaklaşık 790 milyon dolar olan ithalatın, geçen yılın 10 aylık döneminde yaklaşık 630 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği ve  2018 sonunda ise bu rakamın 2017’deki ithalat değerinin altında kaldığı ifade edilmektedir.

Dünyanın farklı bölgelerinden 140’ın üzerinde ülkeye önemli ölçüde ihracat yapan sektörümüz, ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına da katkı sağlamaktadır. 2017 sonu itibarıyla iç pazarda 9,4 milyar liralık pazar büyüklüğünü temsil eden sektör, 2018 yılında yüzde 20 civarında büyüme kaydederek 11,3 milyar lira civarında büyüklüğe ulaşmıştır. 2019 yılı için ise TL bazında yüzde 15 büyüme beklenmektedir. Bu büyümeler, olumlu görünse de enflasyondan arındırılmış şekli ile süreçte bir önceki yılı yakalama endişesi bir gerçeğimizdir. 2016 yılından bugüne yaşanan taksit yasağı, ek vergi yükümlülükleri ve son dönemdeki mevzuat dışı uygulamalara çözüm getirilmesi halinde sektörümüzün 2019 yılında üzerindeki olumsuz etkilerden arınarak, gelişme ve büyüme ivmesini artırarak, kozmetikçe ‘güzelliklerle’ gelişeceğine inanıyoruz.

Türkiye’de kişisel bakım trendinin her geçen yıl yükseldiğini düşünürsek, müşterilerin marka değeri yüksek ürünlere gösterdiği yoğun ilgiden bu trendi gözlemlediklerini söyleyebiliriz. 2018 yılındaki ekonomik gelişmeler ve kozmetik sektöründe satın alma alışkanlıklarını değiştiren uygulamalara rağmen sektörümüz, beklentilerin üzerinde iyi bir yıl geçirdi. Kozmetiğin kadınlar kadar erkekler için de vazgeçilmez bir kategori haline geldiğini söyleyebiliriz. Yılbaşı dönemi kampanyaları ve yeni yıl hediye alışverişleri ile aralık ayında kozmetik sektörünün yeniden ivme kazandığını,  2018 sonunda yüzde 30-40’ların üzerinde büyüme olduğunu ve  2019’da da büyüme trendinin devam edeceğini belirtmek isteriz.

Kozmetik sektörü olarak gideceğimiz daha çok yol vardır. Kozmetik harcaması ortalamasında hala birçok Avrupa ülkesinin gerisindeyiz. Güzellik harcamalarının en düşük olduğu ülkeler listesinde Türkiye 17’nci oldu. Vietnam listede en ucuz ülke olurken Venezüella kriz ve enflasyon nedeniyle en pahalı ülke konumundadır.  Bir kozmetik ürünle örnek verecek olursak; Venezüella’da bir parfümün fiyatı 12 bin euroya kadar yükselmiş durumda. Türkiye’de ise ortalama parfüm harcaması 90 euro düzeyindedir.

 Terapi Kozmetik olarak vizyonumuz, Türkiye’de kozmetiği hak ettiği noktaya taşımaktır. Ulaşılabilir fiyatlarla lüks kozmetik dünyasının renkli kapılarını herkese açmak ve kozmetik sektörünü büyüten e-ticaret sitesi olmayı hedeflemekteyiz. Hızlı, güvenilir, etkin ve birikim sahibi kadromuzla hizmet memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Arge çalışmalarımıza da ara vermeden devam etmekte ve yeni ürün yelpazelerimizle sektörde kalıcı işlere imza atmak için durmadan çalışmaktayız.